Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fælles værdier

Vores fælles værdier

Det gode skoleliv

Det er Søholmskolens ønske, at vores elever har et godt skole liv og samtidig rustes til livet efter skolen både fagligt og menneskeligt. Dette ønske udtrykker skolebestyrelsen i følgende sætning:

Søholmskolen er en skole hvor lysten til læring og udvikling er i centrum, med plads til alle - men ikke til alt.

Søholmskolen har overordnet 4 værdier, der tilsammen er en rettesnor for god adfærd og et godt læringsmiljø. Når der skrives Søholmskolen omfatter det både skole og SFO.

Fællesskab

 • Elever og ansatte oplever værdien af at være en del af Søholmskolens fællesskab. Alle bidrager positivt til fællesskabet.

Trivsel

 • Skolen er et godt sted at lege, lære og arbejde. Du har det godt mens du lærer noget!
 • Der er gensidig respekt og forståelse for hinanden i handling og sprog.
 • Eleverne og medarbejderne er glade for at være på Søholmskolen.
 • De gensidige forventninger mellem skole og hjem er afklarede.
 • Der er en åben dialog for at skabe udvikling.

Læring

 • Eleverne bevarer deres lyst til at lære og være nysgerrige igennem en anerkendende tilgang.
 • Der er høj faglighed, og alle fag er lige vigtige.
 • Alle elever møder passende udfordringer igennem hele deres skoletid.

Ansvar

 • Elever, forældre og ansatte har ansvar for det gode samarbejde.
 • Elever, forældre og ansatte er forpligtiget til at indgå i arbejdsopgaver og problemløsninger.
 • De voksne er rollemodeller for eleverne i alle forhold.