Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fravær

Retningslinjer

Ved fravær i skoletiden gælder følgende:

Ved planlagt fravær i mere end 2 sammenhængende skoledage skal skolelederen orienteres. Send mail via Aula. Opfølgning på skolearbejde og lektier er elevens og forældrenes ansvar. Man kan orientere sig i AULA og kontakte en klassekammerat herom.

Ved planlagt fravær er det ikke lærerens opgave at informere om skolearbejde og lektier. Man kan ikke forvente at eleven bliver re-testet i forbindelse med fravær ved prøver eller tests. Skolen følger gældende lovgivning.

På Søholmskolen har vi fokus på nærvær og tilstedeværelse. Samtidig ønsker vi at skabe god og rettidig kommunikation mellem skole og hjem i forbindelse med alt elevfravær. Derfor skal du kontakte skolen allerede den første dag, dit barn ikke kommer i skole.

Hvad gør du?

Hvis dit barn ikke kommer i skole, sender du en besked til lærerteamet i Aula - gerne inden skoledagens begyndelse den første dag. Skriv igen når du ved, at dit barn er klar til at komme i skole.

Fravær i skoledagen

Såfremt der er behov for, at dit barn skal forlade skolen i skoletiden bedes i kontakte klassens lærere i ordentlig tid. Vores udgangspunkt er, at alle elever går i skole hver dag ind til klokken ringer skoledagen slut. Det bidrager til ro og sammenhæng i undervisningen. Samtidig med at det ansvarliggøre eleverne i forhold til de forpligtelser en skoledag er fyldt med.
Såfremt der er et ønske om gentagelse i fraværet skal skolelederen kontaktes. Eksempelvis ved deltagelse i musikskoleundervisning ellers elitesport i skoletiden. Vores gode SFO kan med fordel benyttes, hvis bustider eller andet ikke passer sammen med skolens ringetider.

Begrundelse

Vores holdning til fravær tager afsæt i nedenstående viden på området. Fravær har konsekvenser – for den enkelte elev og for klassen

Elevens faglige præstationer. Fravær kan have negative konsekvenser for den enkelte elevs faglige udbytte. Blandt andet viser en PISA undersøgelse, at højt fravær har indflydelse på elevers læsefærdigheder, og at elever har sværere ved at følge med og på sigt vil mangle basale faglige kundskaber.

Trivsel. Fravær kan have konsekvenser for den enkelte elevs og klassens trivsel.

Øget risiko for fravær og frafald på en efterfølgende uddannelse. Har en elev haft fravær i folkeskolen, er der større risiko for, at mønstret vil gentage sig på den efterfølgende uddannelse. Risikoen for frafald på en ungdomsuddannelse er højere for elever med højt fravær i grundskolen.

Endelig går et højt fravær ud over de øvrige elever og læreren, fordi ting skal gentages og tager tid og opmærksomhed fra undervisningen, gruppearbejde bliver besværliggjort osv.