Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ny elev

Skoleindskrivning

Kære forældre til kommende skolebørn. Klar til skoleindskrivning? 

Læs mere på www.ringsted.dk/skoleindskrivning - den digitale indskrivning til kommunens folkeskoler.  Som forældre til et kommende skolebarn, vil du i december modtage materiale om indskrivningen i din e-boks. Har I spørgsmål eller brug for hjælp er I velkommen til at kontakte skolen. 

SFO Søhesten 

Vores SFO ligger på skolen, og den er meget efterspurgt af eleverne. Det betyder, at eleverne kan få et spændende og hyggeligt socialt tilbud efter skoletid, hvor de kan lege og være sammen med deres kammerater i nogle rigtig gode rammer.

Ny elev

I er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis I ønsker optagelse af jeres barn/børn.

Vi lægger vægt på at give nye elever en god skolestart, og vi gør vores bedste for, at de indgår positivt i klassens og skolens sociale liv. Samtidig tilbyder vi i et ambitiøst og differentieret fagligt indhold, og vi arbejder løbende på at opbygge en varieret og spændende skoledag med forskellige aktiviteter både på skolen, i lokalområdet og i form af ekskursioner til forskellige destinationer rundt på Sjælland. Samtidig stiller vi krav om, at nye elever er indstillet på at bidrage både fagligt og socialt i dagligdagen på skolen. Det betyder at man skal være engageret i undervisningen, vise interesse for de andre elever og deltage i klassens og skolens generelle aktiviteter. Inden jeres barn/børn starter på skolen inviterer vi jer til en samtale, hvor vi præsenterer skolen og vores værdier. Vi vil også gerne høre om jeres motivation for at vælge Søholmskolen. Er vi enige om vilkårerne for at starte på skolen, aftaler vi nærmere om skolestart.

Regler for optagelse på skolen

Elever, der bor i skoledistriktet, har ret til at blive optaget på skolen, medmindre de tidligere har frasagt sig distriktskolen. Elever der bor i andre skoledistrikter i Ringsted Kommune eller elever bosiddende i andre kommuner, har ret til at blive optaget på en skole i Ringsted Kommune, hvis elevtallet på klassetrinet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven. Hvis der samtidigt foreligger ønske om optagelse fra flere børn, end der er plads til på det pågældende klassetrin, optages børnene i rækkefølge efter følgende kriterier:

  1. Børn der bor i Ringsted Kommune går forud for børn fra andre kommuner.
  2. Søskende til elever, der allerede er optaget på den pågældende skole går forud for andre.
  3. Børn optages i rækkefølge, så det barn, der bor nærmest skolenoptages først. Børn der bor i Ringsted Kommune går forud for børn der bor i andre kommuner.