Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolebestyrelsen

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed.

Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed:

  • Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser) 
  • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne 
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 
  • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
  • Skolefritidsordningens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed hvilket gøres gennem redegørelser fra skolens leder på skolebestyrelsesmøderne, og tilsynet omfatter bl.a.:

  • Kvalitet i undervisningen
  • Elevernes trivsel
  • Skolens arbejde ud fra skolebestyrelsens fastsatte principper

Alle forældre, der har indskrevet barn på skolen, kan stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget, også selvom barnet ikke er startet i skolen endnu. Der er dog nogle retningslinjer i forhold til forældremyndighed, hvis man som forælder også arbejder på skolen mv. Skolelederen kan oplyse om dette og det fremgår at Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

Se Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommunes skolevæsen som sætter rammerne for skolebestyrelsens virke.