Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Traditioner

På Søholmskolen arbejder vi meget bevidst med skolens traditioner. Traditioner skaber en overleveringskultur, hvor de yngste elever efterligner og lærer af de ældre. På skolen holder vi fast i nogle traditioner, som vi synes er både hyggelige og givende for skolens elever, og som fordeler sig jævnt over skoleåret. Vi forventer, at alle elever deltager i skolens sociale liv, og vi opfordrer forældre til at bakke op om vores traditioner ved at prioritere deres barns deltagelse - også på de dage, hvor den traditionelle undervisning er omlagt.

Eksempler på traditioner på Søholmskolen:

  • Morgensamling hver dag med salmer, sange, meddelelser, intimkoncerter, optræden og fremvisninger mm.
  • Årets gang: Skolefest i november
  • Paraplyvenner: 0. klasse har paraplyvenner i 6. klasse
  • 3. klasse laver julekomedie og 6. klasse laver skolekomedie
  • Fælles juleafslutning og afslutning før sommerferien med taler, musik, sang og optræden
  • Samarbejde med børnehaven Børnehuset og Vigersted skole
  • De store elever må benytte gymnastiksal, og efter konkret aftale musikhus i frikvartererne
  • Særlige aftenarrangementer-og ture for SFO2-børnene.
  • Lejrskole til Samsø i 5. klasse