MENU
Aula_close Layer 1

Traditioner

På Søholmskolen arbejder vi meget bevidst med skolens traditioner. Traditioner skaber en overleveringskultur, hvor de yngste elever efterligner og lærer af de ældre.

Eksempler på traditioner på Søholmskolen:

  • Morgensamling hver dag med salmer, sange, meddelelser, intimkoncerter, optræden og fremvisninger mm.
  • Årets gang: Skolefest i november
  • Paraplyvenner: 0. klasse har paraplyvenner i 6. klasse
  • 3. klasse laver julekomedie og 6. klasse laver skolekomedie
  • Fælles juleafslutning og afslutning før sommerferien med taler, musik, sang og optræden
  • Samarbejde med børnehaven Børnehuset og Vigersted skole
  • De store elever må benytte gymnastiksal, og efter konkret aftale musikhus i frikvartererne
  • Særlige aftenarrangementer-og ture for SFO2-børnene.
  • Lejrskole til Samsø i 5. klasse