Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Principper

Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte retningslinjer (principper) for skolens virksomhed.

Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge retningen, men det er skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser. Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen, men omvendt også angive en tydelig retning.

På Søholmskolen er der udarbejdet følgende principper: