Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

SFO "Søhesten"

Søholmskolens skolefritidsordning

Søholmskolens SFO, "Søhesten", er en skolefritidsordning med ca. 105 børn fordelt på to afdelinger - SFO-1 for 0. til og med 3. klasse og SFO-2 for 4. til 6. klasse. Søhesten ønsker at præge børnene til at skelne mellem arbejdstid og fritid. Samtidig vægter vi at opøve dem til at indgå i de forpligtende fritidsfællesskaber, som de senere møder i det traditionsrige danske foreningsliv.

Pædagogerne og medhjælperne har en del af deres arbejdstid på skolen, så børnene på den måde finder en tryghed i kendte voksne, og har føling med både det faglige og det sociale fokus, der arbejdes med i skolen.

I SFO'ens eftermiddagsværksteder arbejdes der med en bred vifte af muligheder og værksteder, som du kan læse om i ugebrevet, som findes på Aula.

SFO'ens overordnet pædagogisk mål:

  • At det enkelte barn i fællesskab med andre kan udvikle en alsidig og selvstændig personlighed.
  • At barnet kan tilegne sig konkret viden og alsidige erfaringer med deres omverden i et trygt og tillidsfuldt miljø.
  • At skabe størst mulig rum for at børnene kan undersøge og udforske omverdenen i institutionens nærmiljø og ude i lokalområdets natur og kultur.
  • At barnet gennem sansemæssige oplevelser udvikler legelyst og læringslyst med henblik på at blive klogere på verden, livet, sig selv og andre mennesker.
  • At børnene støttes og udvikles i deres evne til at kommunikere på et aldersvarende niveau, både verbalt og non verbalt.
  • At der skabes en pædagogisk hverdag med vægt på fordybelse og nærvær.
  • At bevægelse og spontanitet er en integreret del af hverdagen.
  • At børn, personale og forældre udviser respekt for hinandens forskelligheder, således at grundlaget for samarbejdet i hverdagen er tolerance og forståelse.

 

Målsætning

I SFO'en er vores overordnede mål at sætte rammer for aktiviteter, der udvikler børnenes trivsel og sociale relationer. Det skal være sjovt, udfordrende og lærerigt at gå i SFO. Dette gør vi ved at tilbyde børnene oplevelser og aktiviteter, der medvirker til at udvikle deres motoriske og kreative færdigheder samt børnenes sociale kompetencer ved at være en del af fællesskabet og i stand til at indgå i og vedligeholde venskaber. Vi voksne er nærværende, omsorgsfulde og gode rollemodeller for børnene.


Vi betragter tiden i SFO'en som børnenes ”frie tid”, hvilket betyder, at børnene i høj grad selv bestemmer, hvilke aktiviteter de vil deltage i. Vi er dog altid opmærksomme på, at mange børn skal have et lille skub for at komme i gang med nye udfordringer. De voksne er til rådighed i forhold til at understøtte lege og sociale relationer, samt til at lære børnene at håndtere konflikter hensigtsmæssigt.

 

Dokumenter